ŚLUSARZ 

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

 

zajęcia praktyczne: realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu lub w warsztatach i zakładach ślusarskich (wtedy uczniowie są zatrudniani na umowę o pracę jako pracownicy młodociani)   

 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:         

 • wykonywania i naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 • wykonywania połączeń materiałów (połączenia nitowane, spawane, lutowane, zgrzewane);
 • naprawiania i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

        kurs spawania przygotowujący do egzaminu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – dotyczy uczniów odbywających zajęcia praktyczne w CKP

 

I CO DALEJ…

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci  prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • różnych gałęziach przemysłu;
 • zakładach wytwórczych, remontowych bądź rzemieślniczych;
 • budownictwie;
 • usługach;
 • administracji budynków (np. w roli konserwatorów).

Ponadto po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę:

 • w Branżowej Szkole II Stopnia (uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości);
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (od II klasy);
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck