ŚLUSARZ 

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

 

zajęcia praktyczne: realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu lub w warsztatach i zakładach ślusarskich (wtedy uczniowie są zatrudniani na umowę o pracę jako pracownicy młodociani)   

 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:         

  • wykonywania i naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
  • wykonywania połączeń materiałów (połączenia nitowane, spawane, lutowane, zgrzewane);
  • naprawiania i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

        kurs spawania przygotowujący do egzaminu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach – dotyczy uczniów odbywających zajęcia praktyczne w CKP

 

I CO DALEJ…

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci  prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

  • różnych gałęziach przemysłu;
  • zakładach wytwórczych, remontowych bądź rzemieślniczych;
  • budownictwie;
  • usługach;
  • administracji budynków (np. w roli konserwatorów).

Ponadto po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia możesz kontynuować naukę:

  • w Branżowej Szkole II Stopnia (uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości);
  • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (od II klasy);
  • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Partnerzy edukacyjni

  • Bus Service
  • Animex
  • Eco
  • Famet
  • Izostal
  • Ofama
  • RVmetal
  • Tolmet
  • Górażdze
  • KMG
  • Lellek
  • Szic
  • Volvo
  • PNT
  • Polaris
  • Profex
  • Turck