TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

To zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy  i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

 

zajęcia praktyczne:   - realizowane w szkolnych pracowniach zawodowych oraz pracowni diagnostycznej wyposażonej m.in. w Audi Q7 i Renault Vel Satis;

  - praktyka zawodowa realizowana w warsztatach samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów samochodowych lub stacjach diagnostycznych.

         

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:         

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych

                              w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B

 I CO DALEJ…

Zdobyte kwalifikacje zawodowe umożliwią Ci  prowadzenie działalności gospodarczej oraz  podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach dysponujących własnym taborem drogowym.

Ponadto po ukończeniu technikum możesz kontynuować naukę:

 • na studiach - po zdanym egzaminie maturalnym; 
 • na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - po zdobyciu wykształcenia średniego (bez matury) ;
 • w Szkole Policealnej nr V – zdobywając nowy zawód: technik transportu drogowego.

 

Partnerzy edukacyjni

 • Bus Service
 • Animex
 • Eco
 • Famet
 • Izostal
 • Ofama
 • RVmetal
 • Tolmet
 • Górażdze
 • KMG
 • Lellek
 • Szic
 • Volvo
 • PNT
 • Polaris
 • Profex
 • Turck