3Ct
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski 46 wf-1/2 PB wf3
wf-2/2 TO wf2
ckp j.polski 48 pr.diagPS zp-1/2 MP @
pr.diagPS zp-2/2 CC 0
2 8:50- 9:35 j.polski 46 wf-1/2 PB wf.
wf-2/2 TO wf2
ckp czyt.tekstu 46 pr.diagPS zp-1/2 MP @
pr.diagPS zp-2/2 CC 0
3 9:45-10:30 zaj.z wych. ZA 23 j.niemiecki-1/2 Sr 23a
j.angielski-2/2 ZA 50
ckp e.i.el.wy.ps MP 14 pod.i.nad.ps WK 15
4 10:50-11:35 pod.i.nad.ps WK 15 j.angielski-1/2 ZA 50
j.niemiecki-2/2 IW 25
ckp sil.poj.sam. RU 15 sil.poj.sam. RU 15
5 11:40-12:25 e.i.el.wy.ps MP 9 matematyka AG 14 ckp matematyka AG 39 wf-1/2 PB wf2
j.angielski-2/2 ZA 50
6 12:35-13:20 fizyka TD 21 matematyka AG 14 ckp j.angielski-1/2 ZA 50
wf-2/2 TO wf3
religia BT 40
7 13:25-14:10 HIS HA 9 fizyka TD 21   pr.EiEsam zp-1/2 MP 0
pr.EiEsam zp-2/2 TS 6
religia BT 40
8 14:15-15:00       pr.EiEsam zp-1/2 MP 0
pr.EiEsam zp-2/2 TS 6
 
Obowiązuje od: 29.01.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum