3Ct
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski 46 wf-1/2 PB wf2
wf-2/2 TO wf3
ckp czyt.tekstu 46 pr.diagPS zp-1/2 MP @
pr.diagPS zp-2/2 CC 0
2 8:50- 9:35 j.polski 46 wf-1/2 PB wf.
wf-2/2 TO wf2
ckp j.polski 46 pr.diagPS zp-1/2 MP @
pr.diagPS zp-2/2 CC 0
3 9:45-10:30 zaj.z wych. ZA 40 j.niemiecki-1/2 Sr 22
j.angielski-2/2 ZA 50
ckp e.i.el.wy.ps MP 14 pod.i.nad.ps WK 15
4 10:50-11:35 pod.i.nad.ps WK 15 j.angielski-1/2 ZA 50
j.niemiecki-2/2 IW 13
ckp sil.poj.sam. RU 15 sil.poj.sam. RU 15
5 11:40-12:25 e.i.el.wy.ps MP 9 matematyka AG 27 ckp matematyka AG 27 wf-1/2 PB wf2
j.angielski-2/2 ZA 50
6 12:35-13:20 fizyka TD 28 matematyka AG 27 ckp j.angielski-1/2 ZA 50
wf-2/2 TO wf3
religia BT 40
7 13:25-14:10 HIS HA 47 fizyka TD 28   pr.EiEsam zp-1/2 MP 0
pr.EiEsam zp-2/2 TS 6
religia BT 40
8 14:15-15:00       pr.EiEsam zp-1/2 MP 0
pr.EiEsam zp-2/2 TS 6
 
Obowiązuje od: 18.09.2017
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum