PAMIĘTAMY - TĘSKNIMY Drukuj
Wpisany przez zawojan   
czwartek, 16 października 2008 10:15


Bliskość, która przywraca ci kształt.

On odszedł.

Kiedy odchodzi człowiek, bliskość ulatuje jak ptak,

w nurcie serca zostaje wyrwa,

w którą się wdziera tęsknota.


Tęsknota - głód bliskości


Jan Paweł II

16 października jest dla wszystkich Polaków niezapomnianą datą. 30 lat temu Karol Wojtyła został wybrany na Papieża. Tego dnia, w 1978 r. o godz. 16.16 ogłoszono, że podczas drugiego konklawe Kolegium Kardynalskie wybrało najwyższego dostojnika Kościoła Katolickiego.

Karol Wojtyła przybrał imiona Jan Paweł II. Jego wybór na Tron Piotrowy był dla wszystkich wielkim szokiem. Zdziwienie było tym większe, że pochodził z kraju rządzonego przez komunistów. Był pierwszym Polakiem a zarazem pierwszym od 1523r. nie Włochem, którego Kolegium Kardynalskie wybrało na biskupa Rzymu a tym samym na Głowę Kościoła Katolickiego. Sam Karol Wojtyła mówił o sobie, że jest „Papieżem z Dalekiego Kraju".

Papież - Polak

Postawa i światopogląd, jaki prezentował sprawiły, że w bardzo krótkim czasie wzbudził sympatię świata. Poparcie, jakie uzyskał miało miejsce nie tylko w krajach, gdzie przeważają katolicy. Jan Paweł II zawsze przekazywał światu, że najważniejsze jest kierowanie się w życiu miłością - tą do Boga i bliźniego. Dążył do pojednania wszystkich religii.

Charakterystycznym punktem Jego pontyfikatu były pielgrzymki. Tych zagranicznych odbył 104. Żaden Papież wcześniej nie odwiedził wszystkich kontynentów. Karol Wojtyła był pierwszym tak wysokiej rangi dostojnikiem Kościoła Katolickiego, który przekroczył próg meczetu i synagogi oraz przeprosił za grzechy kościoła.

Dziś wielu historyków uważa, że wybór Karola Wojtyły na Papieża wpłynął znacząco na losy całego świata a zwłaszcza na wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji. Uczył przebaczenia, miłosierdzia i wielokrotnie napominał świat - a w tym polityków, że najważniejsze są życie ludzkie wraz z jego poszanowaniem oraz pokój. Było tak, ponieważ sam wiedział najlepiej, do czego może doprowadzić polityka wywyższania się jednego narodu nad drugim.

Papież Polak zjednał sobie zwłaszcza pokolenie ludzi młodych, w tym słynne tzw. „Pokolenie J P II". Dziś, gdy świat coraz bardziej dąży w kierunku konsumpcjonizmu i kultu pieniądza, w*ląs*nie oni mówią, że Papież z „Dalekiego Kraju" jest ich jedynym i prawdziwym autorytetem. Godny uwagi jest też fakt, że tę samą opinię wyrażają młodzi ze wszystkich stron świata - z każdego kontynentu, wyznawcy różnych wiar i mający w wielu sprawach odmienne poglądy polityczne, niż te prezentowane przez Niego.

źródło: interia.pl
autor: Anna Hudyka
Poprawiony: piątek, 17 października 2008 14:26