banner header
Reklama
perspektywy
Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
ZSM Opole - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy
Wpisany przez Włodzimierz Kania   
wtorek, 13 listopada 2018 09:54

 naglowek

logotypOpolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu przystąpił do projektu pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działania 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem w projekcie są dodatkowe w oderwaniu od zajęć lekcyjnych 4 tygodniowe staże dla uczniów. W ramach projektu szkoła otrzyma dwa rodzaje wsparcia finansowego w postaci:

  1.        Doposażenia pracowni kształcenia zawodowego;
  2.        Stypendium stażowe dla uczniów

W szkole ma powstać również Szkolny Punkt Informacji Kariery (SZPIK), który ma być ściśle połączony z doradztwem zawodowym, które działa w szkole.

Kolejnymi bonusami w postaci dodatkowych form wsparcia w ramach projektu mają być szkolenia, kursy, warsztaty zawodowe czy wyjazdy na targi branżowe dla uczniów, którzy zrealizują płatny staż zawodowy.

 

 


 

naglowek

 logotypOpolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy

 

W ramach projektu unijnego, którego organizatorem jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych w wybranych przez siebie firmach czy zakładach produkcyjnych. Staże będą realizowane w ciągu roku szkolnego jak i w okresie ferii zimowych i wakacji.

Podstawowe informacje dotyczące realizacji staży/ praktyk:

  •          Staż trwa 4 tygodnie (obejmuje 150 godzin – ok. 20 dni roboczych);
  •          Uczniowie otrzymują stypendium stażowe w wysokości ok. 1.000 zł;
  •          Podczas stażu gwarantowane jest : wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

Zgłoszenia na staże przyjmuje szkolny doradca zawodowy – Beata Kresan. (s. 18 A)

 

Poprawiony: wtorek, 13 listopada 2018 10:07