banner rekrutacyjny 1
perspektywy
TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
ZSM Opole - Rekrutacja
Wpisany przez Włodek Kania   
środa, 25 kwietnia 2018 10:21

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Założenie konta elektronicznego przez absolwenta gimnazjum pod adresem: https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat (po rejestracji wydruk wniosku rekrutacyjnego).

1. Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru, tj. szkole, którą kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy wyboru

 

28 maja – 22 czerwca 2018r.

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY REKRUTACJI

1.  Wydrukowany i podpisany wniosek rekrutacyjny ze strony https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat
2.  2 zdjęcia legitymacyjne
3.  Kwestionariusz osobowy (dostępny w punkcie rekrutacyjnym)
4.  Uczniowie wybierający zajęcia praktyczne u pracodawców w charakterze pracownika młodocianego – zaświadczenie od pracodawcy. Uczniowie wybierający zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego – bez zaświadczenia/ deklaracja w szkole. (Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia)

22 czerwca – 16 lipca 2018r.

1.  Świadectwo ukończenia gimnazjum
2.  Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3.  Karta zdrowia ucznia
4.  11-12 lipca 2018r. – wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do  szkoły
5.  11-13 lipca 2018r. – składanie zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły
6.  16 lipca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego jest dostępny pod adresem:

 http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/Zarzadzenia/2018/Scan2170-3.pdf

Poprawiony: środa, 25 kwietnia 2018 11:19